Arktisk affald og genanvendelse af ressourcer

Netværksgruppen for Affald og Genanvendelse af Ressourcer har et stærkt fokus på miljø og den såkaldte cirkulære økonomi. Netværket har en stærk tro på den cirkulære økonomi og at genanvendelse bliver fremtidens vigtigste råstof. Arbejdet i netværket fokuserer på vidensoverførelse og kompetenceudvikling, hvor der er store muligheder for nemt at skabe nye grønlandske arbejdspladser.

Aktuelt arbejder Netværksgruppen med udvikling af kommunikationsværktøjer til affaldssorteringen.

Kommende arrangementer

Ultimo maj

ABN Netværksmøde: Affald og genanvendelse

Mere info følger.

Arktisk viden - opsamling af resultater fra netværksmøder