Arktisk byggeteknik og finansiering

Kommende arrangementer

5. April 2017 Aalborg

ABN Netværksmøde: Arktisk Byggeri

I 2016 havde ABN's fokusgruppe for Arktisk Byggeri muligehd for at gennemføre to byggekonferencer. Der tegnede sig et klart spor for videre arbejde, og vi vil på dette netværksmøde gå i dybden med et af flere observationser, som bl.a. følger af debat efter arrangementerne og konferencernes resultatpapir. Nærmere info følger.

Ultimo september Nuuk

ABN Netværksmøde: Arktisk byggeri - opfølgning på arbejde efter konferencer I & II i 2016

Mere info følger.