Logistics, service & transport

Arctic Import A/S

Arctic Import er en specialiseret vækstkoncern og samhandelspartner for offentlige og private virksomheder på deres primære markeder i Grønland, Island og på Færøerne. De tilbyder en bred og tidssvarende handelsplatform indenfor de fem forretningsområder Detail, Hotel & Institution, Food Service, Entreprenørmateriel samt Mine og Ship Supply. 

Læs mere her

Blue Water Shipping A/S

Som en del af den internationale transport, shipping og speditionsvirksomhed Blue Water Shipping, tilbyder vi en lang række serviceydelser i/fra/til Grønland. Blue Water Shipping er en global leverandør af alle former for logistikydelser indenfor moderne Supply Chain Management. Vi leverer komplette og skræddersyede løsninger, der kan imødekomme et hvilket som helst krav til forsendelse af gods på globalt plan. 

Læs mere her

Hirtshals Havn

Hirtshals Havns placering kombineret med en effektiv infrastruktur og et godt logistiksystem gør havnen til et naturligt omdrejningspunkt for transport, fiskeri og maritim service. Hirtshals Havn er et erhvervsområde, hvor havnen som erhvervsudvikler tiltrækker og understøtter virksomheder inden for de havnerelaterede og maritime erhverv.

Læs mere her

Lundsøe Køl og Frys A/S

De tilbyder en komplet lager- og logistikløsning indenfor temperaturregulerede fødevarer. Deres sektionsopdelte fryse- og kølehuse rummer mulighed for lagring i både korte og længere perioder – fuldstændig tilpasset kundernes behov. De kan samtidig tilbyde indfrysning, pluk, opvejning, sortering, palletering, omlæsninger og etikettering, samt udtagning af veterinærprøver og andre serviceopgaver. 

Læs mere her

Malik Supply A/S

Leverandør af brændstof og smøreolie til fiskeri- og handelsflåden i Grønland og hele det Nordatlantiske område. Leverancer fra anlæg, med bil eller med tankskib. Alle typer af brændstof er tilgængelige. I dag har de en meget omfattende erfaring med arktiske forhold - de kender og forstår de udfordringer, det arktiske klima kan skabe for skibe. 

Læs mere her

Polog

POLOG er en dansk og grønlandsk virksomhed indenfor logistik og transportbranchen. POLOG har siden dets start udviklede sig til en alsidig og specialiseret aktør indenfor kategorien Remote Location Operations. POLOG har specialiseret sig i en særlig form for remote location logistik til projekter som gennemfører aktiviteter i fjerntliggende egne, herunder Arktis, hvor normal eksisterende infrastruktur må betegnes som marginal eller ikke eksisterende.

Læs mere her

Port of Aalborg Logistics A/S

Port of Aalborg er et aktivt og rationelt led i den enkelte havnekundes logistikkæde. Et knudepunkt for alle typer gods og alle former for transport med skib, jernbane og lastvogn. Port of Aalborg henvender sig ikke blot til havneorienterede samarbejdspartnere, men alle virksomheder med ønske om en placering tæt på et regionalt transportkundepunkt, med direkte adgang til det globale logistiknetværk. 

Læs mere her

SIKUKI Nuuk Harbour A/S

SIKUKI Nuuk Harbour er en moderne havn i Nuuk. Havnen ligger strategisk godt på vestkysten af ​​Grønland, en isfri del af Arktis, der er åben hele året. Havnen i Nuuk udbyder faciliteter til containertrafik, trawlere og krydstogtskibe og har størrelsen og kapaciteten til at håndtere og opbevare storskala omladning af laster. I Nuuk findes en bred vifte af professionelle entreprenører og værksteder til støtte for enhver operation i Grønland. Ligeledes forefindes der regelmæssige forsendelses- og flyforbindelser hele året rundt.

Læs mere her

Aarhus Havn

Aarhus Havn har et fintmasket rutenet med flere ugentlige forbindelser til havne i de nordiske lande, Nord-, Syd- og Østeuropa samt havne i UK, det østlige Middelhav og Fjernøsten via 15 rederier. Havnen anløbes af verdens største containerskibe fra Maersk Line, og vi befinder os godt i international konkurrence med containerhavnene i bl.a. Tyskland og Holland.

Læs mere her