Education

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder de virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse. AAU har gennem AAU Arctic en tværfakultets platform for samarbejde i arktisk relateret forskning på tværs af videnskabelige discipliner ved Aalborg Universitet. 

Læs mere her