Research

GEUS

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er partner i Geocenter Danmark. GEUS er tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS'arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland. Emner som vandressourcer, klima, natur, energi og mineraler er i fokus hos GEUS, der bl.a. udfører forskning på internationalt niveau, rådgiver myndigheder og erhverv, kortlægger undergrunden og ressourcerne, samt stiller data og viden til rådighed. 

Læs mere her