Arktiske kompetencer

Resultater af arrangementer

Rekruttering og fastholdelse

Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i Grønland er et centralt emne for mange af ABN´s medlemmer. Samtidig er uddannelser og opbygning af kompetencer også et centralt omdrejningspunkt i ABN. Derfor er her samlet en række centrale indslag og præsentationer, som handler om disse emner.

ABN afholdt i april 2015 en række arrangementer med forfatteren til bogen, Lena Lauridsen sammen med et panel af virksomheder, der giver deres input til vinkler på hvordan en god proces kan forløbe, når nye medarbejdere skal rejse til Grønland for at arbejde og leve.

ABN sætter fokus på grønlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.
Se omtale af Krifa Aalborgs succes her

ABN har fokus på udbud af lederuddannelser i Arktis i form af PRE-MBA og Arctic Governance.
Se omtale af Business Institute her.

Arktiske kompetencer

Hvad kræver det egentlig, når man vil drive forretning i Arktis - herunder særligt Grønland?

Hvor adskiller det grønlandske marked sig fra andre markeder, og hvor kan tilegnede kompetencer overføres til andre markeder?

Alle ABN´s medlemmer tilpasser virksomheden, så opgaveløsningen matcher kompetencer tilstede og kompetencer, som skal tilføres. Men hvordan tilegner virksomhederne sig denne viden? Og hvordan kan denne viden bruges strategisk til at søge samarbejdspartnere, se på nye markeder eller styrke eksisterende forretning?

På en workshop arrangeret af ABN gik vi på jagt efter større viden om de arktiske kompetencer som findes i medlemsvirksomhederne. En række erhvervsfolk med forretning i hele den arktiske region kom med nogle bud på, hvad man kan karakterisere som arktiske kompetencer. 

Virksomhedsperspektiv: Hvilke kompetencer skal til for at skabe succesfuld forretning?

Læs indlæg fra erhvervslivet: