Waste management and recycling

I/S Reno-Nord

Reno-Nord er en affalds- og energivirksomhed, der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder.

Læs mere her

Stena Recycling A/S

Stena indsamler alle mulige restmaterialer, der opstår i alle slags virksomheder og produktion. Vi forædler materialerne og giver dem nyt liv som råvarer til nye produkter eller som ny energi. På den måde gør de genvinding til en bæredygtig forretning for virksomheder, og samtidig hjælpes vi ad med at maksimere genbruget af jordens begrænsede ressourcer. Hvert år genvinder og forædler Stena Metal 6 mio. ton affald og udtjente produkter samt forsyner sine kunder med nødvendige råvarer, stålprodukter og marine brændsler. 

Læs mere her